Hoogendijk Sliedrecht
Hoogendijk Sliedrecht
Westerstraat 2
3361 XS Sliedrecht
0184 49 30 30 - info@hoogendijksliedrecht.nl
Houdt binnenvaartschepen in de vaart
Storingsnummer:06-53243216

 

Top 3 redenen om een emissiemeting uit te laten voeren

Er zijn allerlei redenen om een emissiemeting te doen. Hieronder vindt u de belangrijkste.

Onderzoeken wat er mogelijk is om de emissies van een motor te verbeteren

Van sommige motoren bestaat het vermoeden dat er mogelijkheden zijn om de emissies te verbeteren. Dit kan aantrekkelijk zijn bij bijvoorbeeld aanbestedingen of om te voldoen aan lokale emissienormen. Om een indicatie te krijgen over de mogelijke verbetering is het verstandig om eerst een zogenaamde 'nul-meting' uit te voeren. Hierbij wordt bepaald wat de emissies van de motor zijn zonder dat er wijzigingen zijn aangebracht. Op basis van die resultaten kan een plan gemaakt worden om de emissies van schadelijke stoffen terug te dringen. Door bij aanpassingen steeds de emissies te meten kan snel inzichtelijk worden gemaakt wat het effect is van de wijzigingen.

Een upgradetraject naar een beter emissielabel

Om in de toekomst de marktpositie van uw schip te beschermen kan het noodzakelijk zijn om een emissielabel te hebben. Hoe beter het emissielabel, hoe meer de marktwaarde van het schip zal zijn. Het verbeteren van het label. Het is mogelijk om de motor en brandstof hiervoor te optimaliseren. Bij veel motoren is het mogelijk om op deze wijze een verbetering door te voeren naar CCR II-niveau of beter. Het meten van de emissies op verschillende momenten in dit proces is van essentieel belang om het einddoel te bereiken.

Het maken van een middellange termijn plan (5 jaar) wat betreft de motoren aan boord

Bij het maken van een businessplan voor een schip gaan de emissieprestaties van de motoren een steeds belangrijkere rol spelen. Met name wanneer de toegang tot bepaalde vaargebieden in de nabije toekomst beperkt gaat worden vanwege te hoge emissies van schadelijke stoffen. Zowel bij de aankoop van een schip als bij het maken van een planning voor de middellange termijn is dit een belangrijk gegeven. Vaak is er immers de keus tussen repareren, reviseren of hermotoriseren. De kosten en baten van de verschillende mogelijkheden bepalen wat voor u de beste optie is. Een emissiemeting kan helpen om te bepalen of het de moeite waard is om een motor te reviseren of dat hermotoriseren beter is. Graag leggen we hier meer over uit in een persoonlijk gesprek.

Vergroenen van de vloot

Er zijn ondernemers die hun schepen willen vergroenen en dit op een strategische manier willen aanpakken. Door metingen te doen op potentieel vervuilende motoren bepalen we hoe vervuilend deze werkelijk zijn. Vervolgens kan op basis van de meetresultaten een plan van aanpak gemaakt worden om zo effectief mogelijk de emissies terug te brengen.

 
Andere redenen die we vaak te horen krijgen:

-          Green Award halen
-          De waarde van het schip verhogen
-          Inzicht verkrijgen in de staat van de motor
-          Brandstofadditieven testen op effectiviteit
-          Richting bevrachters de emissies van schepen aantonen