Hoogendijk Sliedrecht
Hoogendijk Sliedrecht
Westerstraat 2
3361 XS Sliedrecht
0184 49 30 30 - info@hoogendijksliedrecht.nl
Houdt binnenvaartschepen in de vaart
Storingsnummer:06-53243216

 

Regelgeving

Internationale regelgeving

In 2003 werden door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de CCR fase 1 (CCR1) emissienormen ingevoerd. De CCR1 norm geeft grenswaarden aan wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden, koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijnstof. Deze norm werd in 2007 vervangen door de CCR fase 2 (CCR2) norm. Hierin zijn de grenswaarden verlaagd ten opzichte van CCR1.

Tegelijkertijd waren diverse EU emissienormen voor Non-Road Mobile Machinery (NRMM) van kracht. De hieronder vallende Stage 3a norm is door de CCR geaccepteerd als CCR2 gelijkwaardig. De EU heeft op haar beurt de CCR2 norm geaccepteerd.

Tot 1 januari 2019 waren de CCR2 en Stage 3a normen geldig voor nieuw in te bouwen motoren in binnenvaartschepen. Vanaf 1 januari 2019 wordt stapsgewijs de NRMM stage V emissienorm ingevoerd. De Stage V norm vereist aanzienlijk lagere emissiegrenswaarden.

De invoering van Stage V voor de binnenvaart verloopt in stappen.

1.       Vanaf 1 januari 2019: nieuwe motoren van 19kW tot 300kW
2.       Vanaf 1 januari 2020: alle nieuwe motoren vanaf 19kW

Er is een overgangsregeling geweest en de bovenstaande data zijn enkele malen uitgesteld. Inmiddels moeten alle nieuwe motoren voldoen aan de stage V norm. Het repareren van bestaande motoren is en blijft volgens de huidige regels toegestaan. Deze regelgeving geldt voor alle binnenvaartschepen binnen de Europese Unie.

Nationale regelgeving
Er is nog geen concrete informatie over het beperken van stikstof emissies door de binnenvaart.

Lokale regelgeving
Er zijn diverse lokale overheden die bezig zijn met het opstellen van emissie-eisen voor de vaarwegen in hun gebied. Een voorbeeld hiervan was het Havenbedrijf Rotterdam. De planning was om per 1 januari 2025 alleen schepen die aan de CCR2 emissienormen voldoen toegang tot het havengebied te verlenen. In december 2022 is bekend geworden dat het Havebedrijf deze plannen intrekt.